12 มิ.ย. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563 เวลา 09.30 น. เป็นการประชุมทางไกล

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

(เป็นการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ax01

ax02

ax03

ax04

ax05

ax06

ax07

ax08