13 ก.พ. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

bbc1

bbc2

bbc3

bbc4

bbc5

bbc6

bbc7

bbc8

bbc9