แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
9 ต.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10/2563 15 ตุลาคม 2563
11 ก.ย. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563 14 กันยายน 2563
14 ส.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8/2563 19 สิงหาคม 2563
15 ก.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (4)/2563 17 กรกฎาคม 2563
10 ก.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563 14 กรกฎาคม 2563
12 มิ.ย. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563 เวลา 09.30 น. เป็นการประชุมทางไกล 12 มิถุนายน 2563
8 พ.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5/2563 เวลา 09.30 น. การประชุมทางไกล 13 พฤษภาคม 2563
10 เม.ย. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 เวลา 09.30 น. การประชุมทางไกล 11 เมษายน 2563
25 มี.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (3)/2563 เวลา 11.00 น. การประชุมทางไกล 31 มีนาคม 2563
25 มี.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (2)/2563 เวลา 09.30 น. 31 มีนาคม 2563
13 มี.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 17 มีนาคม 2563
12 มี.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (1)/2563 17 มีนาคม 2563
13 ก.พ. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
9 ม.ค. 63 การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสังคมศษสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 15 มกราคม 2563
9 ม.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 15 มกราคม 2563