11 ต.ค. 61 PKRU ร่วมมือ KTB จัดการทางการเงินผ่านระบบ Digital Platform

PKRU ร่วมมือ KTB จัดการทางการเงินผ่านระบบ Digital Platform

           เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ PKRU Smart University โดยมีผู้บริหารจากทั้ง 2 องค์กร ได้แก่ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบจัดหารายได้ คุณสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Segmentation บมจ.ธนาคารกรุงไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมลงนาม MOU โดยมีบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 ktb11

ktb12

ktb13

ktb14