11 ต.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หวังขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หวังขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

            เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายเรวัต อารีรอบ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ ตลอดจน ผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ss1

ss2

ss3

ss4

ss5

ss6

ss7

ss8