18 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธี “บวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี 2561”

 

           เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประกอบพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล และบวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา พร้อมด้วย นายวิบูลชัย ณ ระนอง และทายาทตระกูล ณ ระนอง (ขุนเลิศโภคารักษ์) เข้าร่วมพิธี

kun1

kun2

kun3

kun4

kun5 

kun6