14 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือนครภูเก็ต จัดเวทีวิชาการพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือนครภูเก็ต จัดเวทีวิชาการพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่

           เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมทางวิชาการ “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0” (Libraries and Reading Promotion for Thailand 4.0) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต อาจารย์กุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน นักวิชาการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรด้านบรรณารักษศาสตร์ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

book1

book2

book3

book4

book5

book6