22 มี.ค. 61 องคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาเพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงแก่ท้องถิ่น และมีการบรรยายพิเศษ โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราศี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

o1

o2

o3

o4

o5

o6

o7

o8

o9