11 ม.ค. 61 งานสานสัมพันธ์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งานสานสัมพันธ์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2561

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

nnew3

nnew4

nnew5

nnew6

nnew7