แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
14 พ.ย. 61 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย” 29 พฤษภาคม 2562
11 ต.ค. 61 PKRU ร่วมมือ KTB จัดการทางการเงินผ่านระบบ Digital Platform 29 พฤษภาคม 2562
11 ต.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หวังขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต 29 พฤษภาคม 2562
7 ก.ย. 61 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พิจารณาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดตรัง พร้อมหนุน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ “นาบินหลา โมเดล” 29 พฤษภาคม 2562
24 ส.ค. 61 ปราชญ์สัญจร ทบทวนบทบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างความเป็นธรรมท้องถิ่น 29 พฤษภาคม 2562
18 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธี “บวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี 2561” 29 พฤษภาคม 2562
14 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือนครภูเก็ต จัดเวทีวิชาการพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่ 29 พฤษภาคม 2562
20 เม.ย. 61 รดน้ำขอพรจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 29 พฤษภาคม 2562
22 มี.ค. 61 องคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 29 พฤษภาคม 2562
11 ม.ค. 61 งานสานสัมพันธ์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 29 พฤษภาคม 2562