แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
25 มี.ค. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (3)/2563 การประชุมทางไกล 31 มีนาคม 2563
25 มี.ค. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (2)/2563 17 มีนาคม 2563
12 มี.ค. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (1)/2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
11 ธ.ค. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12/2563 15 มกราคม 2563
13 พ.ย. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11/2563 15 มกราคม 2563
9 ต.ค. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10/2563 15 มกราคม 2563
11 ก.ย. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563 15 มกราคม 2563
14 ส.ค. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8/2563 15 มกราคม 2563
10 ก.ค. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563 15 มกราคม 2563
12 มิ.ย. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563 15 มกราคม 2563
8 พ.ค. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5/2563 15 มกราคม 2563
13 มี.ค. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 15 มกราคม 2563
10 เม.ย. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 การประชุมทางไกล 15 มกราคม 2563
13 ก.พ. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 15 มกราคม 2563
9 ม.ค. 63 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 15 มกราคม 2563