แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
25 ก.ย. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (3)/2562 01 ตุลาคม 2562
13 ธ.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12/2562 01 มิถุนายน 2562
8 พ.ย. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11/2562 30 พฤษภาคม 2562
11 ต.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562 30 พฤษภาคม 2562
13 ก.ย. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9/2562 30 พฤษภาคม 2562
9 ส.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8/2562 30 พฤษภาคม 2562
12 ก.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7/2562 30 พฤษภาคม 2562
21 มิ.ย. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562 30 พฤษภาคม 2562
5 มิ.ย. 62 ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเวียน ครั้งที่ 2/2562 30 พฤษภาคม 2562
17 พ.ค. 62 ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเวียน ครั้งที่ 1/2562 30 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5/2562 30 พฤษภาคม 2562
11 เม.ย. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4/2562 30 พฤษภาคม 2562
22 มี.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (1) /2562 30 พฤษภาคม 2562
8 มี.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562 30 พฤษภาคม 2562
8 ก.พ. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 30 พฤษภาคม 2562
11 ม.ค. 62 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 30 พฤษภาคม 2562