แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
28 ธ.ค. 61 ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รอบสุดท้ายของปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเวียน 30 พฤษภาคม 2562
7 ธ.ค. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12/2561 30 พฤษภาคม 2562
23 พ.ย. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (4)/2561 30 พฤษภาคม 2562
9 พ.ย. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11/2561 30 พฤษภาคม 2562
12 ต.ค. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10/2561 30 พฤษภาคม 2562
7 ก.ย. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9/2561 30 พฤษภาคม 2562
23 ส.ค. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (3)/2561 30 พฤษภาคม 2562
10 ส.ค. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8/2561 30 พฤษภาคม 2562
13 ก.ค. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7/2561 30 พฤษภาคม 2562
8 มิ.ย. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6/2561 30 พฤษภาคม 2562
11 พ.ค. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5/2561 30 พฤษภาคม 2562
20 เม.ย. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4/2561 30 พฤษภาคม 2562
12 มี.ค. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (2) /2561 30 พฤษภาคม 2562
12 มี.ค. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (1) /2561 30 พฤษภาคม 2562
2 มี.ค. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3/2561 30 พฤษภาคม 2562
9 ก.พ. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2561 30 พฤษภาคม 2562
12 ม.ค. 61 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 30 พฤษภาคม 2562